Risk Management is mede het antwoord op de vraag hoe aan organisatielegitimiteit vorm gegeven moet worden. Het is een effectieve manier om naar organisaties te kijken vanuit rationale interventie logica voor organisatie inrichting. Dit artikel gaat in op de vraag, hoe deze legitimiteit inhoud te geven aan de hand van risicomanagement. In de kern gaat de vraag over legitimiteit: Continuïteit en Geloofwaardigheid. Risk Management is mede het antwoord op hoe organisaties legitimiteit kunnen (her)ontwerpen en implementeren c.q. behouden.

 

Door de internationale volatielere omgeving en de globale zakelijke dwarsverbanden en verbondenheden, is de scope van risk & reward groter én intensiever geworden. Deze verbondenheid is o.a. te herleiden naar een milieupijler, een economische pijler, een technologische pijler en de pijler van de menselijke aspiraties. Friedman karakteriseert deze globalisering als: de aarde is plat. Alles is aan elkaar verbonden en ogenschijnlijk overzichtelijk. We leven in een global village, zei de Canadese Marshall McLuhan en later bekrachtigd door Kofi Annan. Echter door deze nieuwe economische realiteit staan bijna alle organisatie én business modellen onder druk, ongeacht de sector en is de vraag naar organisatie legitimiteit meer dan actueel. Dit strategische vraagstuk heeft ook als gevolg dat risicomanagement prominenter op de bestuurdersagenda is komen te staan. Waarom deze logische causaliteit? Het antwoord op deze vraag is dat risicomanagement bijdraagt aan organisatielegitimiteit, echter is dat pas sinds een aantal jaren. Dit komt door de ontwikkeling van het vakgebied zelf.

Download hele artikel

CRO Challenged Whitepaper-CRO-Challenged.pdf – 1 MB