Raad van Relevantie

Het CRO Institute legt zichzelf bepaalde regels en standaarden op. De Raad van Relevantie ziet toe op correcte toepassing daarvan.
De leden zijn:

Prof. Dr. Paul Louis Iske, hoogleraar en directeur van het Instituut van Briljante mislukkingen
Prof. dr. Paul Iske is bijzonder hoogleraar Innovation and Business Venturing aan de School of Business and Economics van de Universiteit van Maastricht. Daarnaast is hij adviseur en spreker op het gebied van kennis, innovatie en creativiteit en is hij Chief Dialogues Officer bij ABN AMRO. In 2007 richtte hij het Instituut voor Briljante Mislukkingen op. Hij is een veelgevraagd spreker op internationale conferenties en workshops gericht op innovatie, creativiteit, ondernemerschap en Knowledge Management.

Drs. Fred Steenwinkel RA, RA, RC, CISA, CIA, voorzitter ISACA Nederland en toezichthouder in diverse sectoren
Fred Steenwinkel is actief op drie terreinen. Allereerst binnen de IT-audit en -security; hij is Associate professor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het gebied van Accounting Information Systems en voorzitter van ISACA Nederland. Daarnaast is Drs. Fred Steenwinkel actief op het gebied van pensioenen. Hij is bestuurder van het pensioenfonds Equens, bestuurslid van de NVOG, de koepelorganisatie van pensioenverenigingen, en lid van het Verantwoordings Orgaan Pensioenfonds ABN-AMRO. Tot slot richt hij zich op het sociaal domein als lid van de Raad van Toezicht van Verzorgingshuis IDHK en Spelenderwijs Utrecht en bestuurder van Ypsilon, Oogvereniging en Blijdesteyn.

Contact CRO Institute

Vooroplopen op het gebied van holistisch, strategisch risicomanagement? Steeds weer uw kennis en ervaring verbreden? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief en vul hier uw naam en e-mailadres in.

Stay in touch

Heeft u interesse om lid te worden of wilt u actief bijdragen aan de ontwikkeling van holistisch, strategisch risicomanagement, bijvoorbeeld door middel van een onderzoek? Wij nodigen u van harte uit contact met ons op te nemen.

Telefoon: 085–0866389
Whatsapp: +31 6 21 99 37 97
hallo@AethiQs.nl
Rodezand 34
Minervahuis III
3011 AN Rotterdam