CRO Institute Gedragscode

Het CRO Institute richt zich op de ontwikkeling van holistisch, strategisch risicomanagement. Dit kan niet zonder een goed relatie tussen enerzijds het CRO Institute en haar leden en anderzijds partners, stakeholders en het publiek. Daarom vraagt het instituut haar leden om zich aan de volgende regels te houden:

a. Streef naar en voldoe aan de hoogste professionele en persoonlijke standaarden.

b. Zorg voor permanente educatie in de competenties, met name op het gebied van holistisch, strategisch risicomanagement.

c. Houd u aan alle relevante standaarden, regels, wet- en regelgeving.

d. Handel eerlijk en fair in het contact met leden van het instituut, risicomanagementprofessionals, professionals in gerelateerde disciplines, cliënten, andere partijen en het publiek.

e. Handel integer en vermijd schade aan de belangen en de reputatie van het CRO Institute en haar leden. Vermijd belangenverstrengeling.

Chatham House Rules
Op onze bijeenkomsten zijn de Chatham House Rules van toepassing. Iedereen die deelneemt is vrij om de informatie uit deze bijeenkomsten te gebruiken, onder voorwaarde dat de identiteit van sprekers en organisaties niet bekend wordt gemaakt. Deelname aan de bijeenkomsten houdt acceptatie van deze regels in. Met deze regels stimuleren we een vrije en open discussie tijdens de bijeenkomsten; zo verbetert de kwaliteit ervan voor alle deelnemers.

Contact CRO Institute

Vooroplopen op het gebied van holistisch, strategisch risicomanagement? Steeds weer uw kennis en ervaring verbreden? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief en vul hier uw naam en e-mailadres in.

Stay in touch

Heeft u interesse om lid te worden of wilt u actief bijdragen aan de ontwikkeling van holistisch, strategisch risicomanagement, bijvoorbeeld door middel van een onderzoek? Wij nodigen u van harte uit contact met ons op te nemen.

Telefoon: 085–0866389
Whatsapp: +31 6 21 99 37 97
hallo@AethiQs.nl
Rodezand 34
Minervahuis III
3011 AN Rotterdam