The CRO Challenged

The CRO Challenged

Risk Management is mede het antwoord op de vraag hoe aan organisatielegitimiteit vorm gegeven moet worden. Het is een effectieve manier om naar organisaties te kijken vanuit rationale interventie logica voor organisatie inrichting. Dit artikel gaat in op de vraag, hoe...