“Risk Management is my specialty, integrity is my legitimacy”

“Risk Management is my specialty, integrity is my legitimacy”

“Institute for the strategic
& holistic risk professional.”

Remain Relevant!

“We inspire and connect the risk officer
of today and tomorrow.”

Remain Relevant!

Join the Community

Risk Session
Evenementen

Exclusieve
insights

Leer cross-
discipline

Versterking en vergroting van
uw strategische effectiviteit

Risicomanagement in alle sectoren laten groeien; dat is het hogere doel van het CRO Institute. Sinds augustus 2016
richten wij ons op de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en standaarden op het gebied van
holistisch, strategisch risicomanagement.

Wij bieden onze leden:

 • Evenementen: Via boeiende sectorale en cross-sectorale evenementen bieden wij doorlopende professionele ontwikkeling en netwerkmogelijkheden en maken onze leden kennis met nieuwe ideeën op het gebied van risicomanagement.
 • Kenniscentrum: Wij streven naar de ontwikkeling van een robuust en informatief risicomanagementkenniscentrum.
 • Good practices: Via Good practice-documenten bieden wij onze leden knowhow over een breed scala risicomanagementonderwerpen.
 • Onderzoek: Wij faciliteren onderzoek ter bevordering van de continue verbetering van methoden, technieken en kennis.
 • Hoge standaarden: Wij vragen het uiterste van onszelf, maar verwachten ook een hoge mate van professionaliteit en een proactieve houding van onze leden.
 • CRO-register: Wij onderhouden een register van Certified Risk Officers.
Het CRO Institute is toegankelijk voor risk professionals op alle niveaus. Er zijn vijf lidmaatschapsvormen:
Student, Associate, Toezichthouder, Professional en Professional Corporate

Onze missie

De wereld verandert en dus verandert het vak risicomanagement. Het belang van risicomanagement neemt toe. Binnen uiteenlopende bedrijven, overheden en organisaties, maar ook binnen uiteenlopende organisatieverantwoordelijken; van toezichthouders en bestuurders tot managers en medewerkers. Sommige sectoren zijn vroegtijdig aangehaakt op de ontwikkeling binnen risicomanagement, andere sectoren pas later of helemaal niet. CRO Institute biedt een platform waar risk professionals uit diverse bedrijfssectoren kennis, ervaring en good practices kunnen uitwisselen. Zo versterken en vergroten we de strategische effectiviteit, de legitimiteit van de deelnemende organisaties en de relevantie van het vakgebied risicomanagement.

Onze visie

Remain Relevant! In deze veranderende wereld geloven wij in cross-sectorale inspiratie. Wij verbinden risk professionals van vandaag en morgen via een relevant risicomanagementplatform waar zij kennis en ervaring kunnen uitwisselen.

Ons doel

Wij willen het vak van holistisch, strategisch risicomanagement verder brengen. Daartoe leggen wij crosssectorale verbindingen en stimuleren we onderlinge kennisuitwisseling.

Onze strategische visie

Organisatorische legitimiteit voor het bedrijfsleven; dat is waar risicomanagement toe
moet leiden. Deze legitimiteit bereiken we door het bevorderen van de continuïteit en de geloofwaardigheid van het vak.

 • Wij creëren een strategische visie
 • Wij brengen sectoren cross-sectoraal samen
 • Wij creëren diepgaand leiderschap
 • Wij creëren ervaringen met karakter
 • Wij zijn thought leaders

Unlocking our beliefs

Partners

Word onze partner!

Het CRO Institute is continu op zoek naar de juiste partners. Partners die een
actieve en relevante bijdrage kunnen en willen leveren aan de ontwikkeling van het
risicomanagementvak.

Wat voor partners zoeken wij?

Onderwijspartijen: in ruil voor uw kennis en vaardigheden bieden wij u toegang tot het
bedrijfsleven en de bijbehorende professionals. Verrijk uw curriculum met laatste inzichten
en laat onze leden hun kennis binnen uw muren brengen. Partner worden, is voor u gratis.

Kennisinstituten: het vakgebied risicomanagement is breed. De diverse kennisinstituten
hebben ieder een eigen specialisme. Uitwisseling van kennis en vraagstukken maakt ons
allemaal sterker. Partner worden, is voor u gratis.

Bedrijven: Geef uw risicoprofessionals alle ruimte om zich optimaal te ontwikkelen. Ze
krijgen de kans zich op te trekken aan de kennis van anderen. Per sector realiseren we
diepgang via een kennistafel. In ruil voor uw betaalde partnerschap kunt u leden met
korting aanbrengen. Lees hier onze gedragscode.

Internationale aanwezigheid

Het CRO Institute is een internationaal instituut met een groeiend aantal chapters in de
wereld. Momenteel vindt u ons in Nederland, Suriname en Dubai.

Inspiratie

Meer kennis op doen over holistisch strategisch management? Bijgaand onze lijst van inspiratie.

book

Risicomanagement: sympathieën of antipathieën? –
AethiQs

book
World at Risk –
Ulrich Beck
book
Organized Uncertanty –
Michael Power
book
Against the Gods of Risk –
Peter L. Bernstein

Contact CRO Institute

Vooroplopen op het gebied van holistisch, strategisch risicomanagement? Steeds weer uw kennis en ervaring verbreden? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief en vul hier uw naam en e-mailadres in.

Stay in touch

Heeft u interesse om lid te worden of wilt u actief bijdragen aan de ontwikkeling van holistisch, strategisch risicomanagement, bijvoorbeeld door middel van een onderzoek? Wij nodigen u van harte uit contact met ons op te nemen.

Telefoon: 085–0866389
Whatsapp: +31 6 21 99 37 97
hallo@AethiQs.nl
Rodezand 34
Minervahuis III
3011 AN Rotterdam